Regulament concurs
Info Center

REGULAMENT CONCURS "Shine at home"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, , tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail:office@bbcollection.ro; web:www.bbcollection.ro, (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") postat pe https://www.bb-shop.ro/

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 21.04.2020 – 1.05.2020 pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginilor: https://www.instagram.com/magazinele_splendor/, https://www.instagram.com/bbshop_romania/, https://www.instagram.com/ioanagrama/, https://www.instagram.com/andreea.balaban/, https://www.instagram.com/grebenisancarmen/, https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspendă și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirma si garantează că dețin acordul părinților de a participă în Concurs. Nu pot participa persoane cu varsta mai mica de 16 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei B&B Collection, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție/copii) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un email, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

3.5. Concursul se desfășoară în mediul online.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimină din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioada: 21.04.2020– 01.05.2020.
Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să lase un comentariu la postarea concursului "Shine at home" în care să dea tag unei persoane din viața lor;

  2. Să dea FOLLOW conturilor de Instagram https://www.instagram.com/magazinele_splendor/, https://www.instagram.com/bbshop_romania/ (dacă nu le urmăresc deja).

SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate castiga unul dintre premiile oferite.
Se ofera in total 300 premii ( cate 50 de premii pentru fiecare concurs identic postat pe conturile participante).

Premiile constau în bratari de argint cu preturi cuprinse intre 50 si 100 lei.

Alocarea lor se face in mod aleatoriu, indiferent de valoarea premiului, valoare cuprinsa intre 50 si 100 lei.

Mai multe comentarii din partea aceluiași cont nu înseamnă mai multe șanse de câștig.

Câștigătorii vor fi ales prin site-ul random.org astfel:

La finalul concursului, fiecare persoana/ entitate care a avut postare de concurs pe contul de Instagram (Splend’or, B&B Shop, Andreea Balaban, Carmen Grebenisan, Cristina Stefania, Ioana Grama) vor exporta comentariile postarilor, le vor aloca un numar de ordine, iar cu ajutorul random.org vor alege un numar castigator. Acesta, impreuna cu celelalte 49 de numere de sub el vor fi verificate sa fi indeplinit toate criteriile de inscriere, sa fie conturi publice si reale. In cazul in care toate critriile de mai sus sunt respectate, aceastea vor fi numite vor fi castigatoare. In cazul in care un participant extras este nevalidat, se va lua in calcul urmatorul numar de pe lista.

Aceasta operatiune se va repeta pentru fiecare cont de Instagram, fiecare alegand cate 50 de castigatori.

Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

6.2. Câștigătorii vor fi alesi în data de 2 mai 2020, pana la ora 23.59 și anunțati în aceeași zi printr-un comentariu la postarea-concurs.

Toti castigatorii trebuie să trimita mesaj privat cu datele lor catre contul de instagram @magazinele_splendor si sa confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la data anunțării. În caz contrar, nu va fi validat.

6.3. Câștigătorii premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

6.4. Premiile vor fi trimise prin curier în termen de 60 de zile de la validarea acestora.

6.5. Valoarea netă totală estimată a premiilor va fi stabilită ulterior.

6.6. Câștigatorul va fi ales cu ajutorul site-ului random.org. La extragere vor participa doar comentariile care intrunesc cerințele de concurs și pe cele prezentului regulament.

6.10. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Instagram Splend’or si B&b Shop

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorul premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanticare isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorului final validat (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate printr-un comentariu postat la postarile concurs, cu tag catre castigator, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la finalizarea Concursului.

Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

  • - dreptul de a fi informat;
  • - dreptul de acces la date;
  • - dreptul de a rectifica datele;
  • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
  • - dreptul de interventie asupra datelor;
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • - dreptul de a fi uitat;
  • - dreptul de a se adresa justitiei.

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința să, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea de concurs.