Regulament concurs
Info Center

REGULAMENT CONCURS B&B SHOP “ANIVERSARE 6 ANI”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54, nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel: 021-327.44.77; e-mail: office@bbcollection.ro; web: www.bb-shop.ro (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") in cadrul site-ului bb-shop.ro.
Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții si poate fi accesat in secțiunea ‘Info utile’ din cadrul site-ului bb-shop.ro.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în data de 12 martie 2020 (joi) pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător site-ului mai sus mentionat, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârstă minima de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei B&B Collection, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) ai acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului acceptarea premiului si alte detalii privind adresa de livrare printr-un mesaj privat catre adresa de email clienti@bb-shop.ro.

3.5. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, in cadrul site-ului bb-shop.ro.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa, fără a plăti nicio taxa , achizitionand prin intermediul magazinului online bb-shop.ro orice produs în data de 12 martie 2020 (de la ora 00.01 pana la ora 23.59).
Pentru a fi înscrisi în concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit în secțiunea ‘Info utile’, pe site-ul bb-shop.ro.

 2. Să întrunească cerințele de concurs:

  1. Participantii trebuie sa achizitioneze printr-o comanda online inregistrata pe bb-shop.ro in data de 12 martie 2020 si confirmata*, orice produs disponibil in cadrul magazinului online.
   *Confirmarea unei comenzi se face automat la momentul inregistrarii comenzii in cazul in care aceasta cuprinde doar produse de tip “In stoc”. In cazul in care aceasta cuprinde cel putin un produs de tip “In stoc in magazine”, dupa verificarea disponibilitatii produsului, comanda va fi confirmata/infirmata in termen de maxim 72h lucratoare de la data inregistrarii comenzii.

  2. In concurs sunt inscrise automat toate comenzile livrate catre Utilizator (livrarea unei comenzi implica obligatia de plata a comenzii).

  3. O comanda inregistrata si confirmata si nelivrata din motive ce tin de Utilizator sau pentru care disponibilitatea produsului comandat a fost infirmata de Vanzator (pentru produsele cu disponibilitate de tip “In stoc in magazine”) va fi automat eliminata din concurs.

  4. In cazul in care un produs achizitionat este returnat, comanda din care face parte este automat eliminata din concurs iar in cazul in care Utilizatorul se afla deja in posesia premiului, acesta trebuie sa returneze produsul achizitionat insotit de produsul primit ca premiu, ambele produse avand obligatia sa respecte termenii si conditiile din cadrul sectiunii “Returnare produse”, accesibila aici: www.bb-shop.ro/returnare_produs.html.

Perioada in care Utilizatorii pot plasa comenzi pe bb-shop.ro in vederea participarii la concurs in conditiile de mai sus este data de 12 martie 2020, de la ora 00.01 pana la ora 23.59.

SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de B&B SHOP.

Se acordă 12 premii la acest concurs, dupa cum urmeaza:

 1. 6 premii constand in 6 ceasuri barbatesti Fossil Grant – cod FS4812IE, avand valoare neta individuala de 569.00 lei.

 2. 6 premii constand in 6 seturi de bijuterii de dama (colier + cercei),, brand Guess, cod UBN79049 si cod UBE79095, avand valoare neta individuala de 452.00 lei.

Valoarea netă totală a premiilor este de 6126.00 lei.


Câștigătorii vor fi alesi prin site-ul random.org.

Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

Comenzile castigatoare vor fi alese în data de 25 martie 2020 si premiile se vor acorda in ordinea extragerii. Castigatorii aferenti vor fi anunțati în aceeași zi printr-un email trimis catre adresa de email folosita in cadrul comenzii inregistrare pe bb-shop.ro.

Castigatorii vor fi identificati prin nume si adresa de email utilizate in cadrul comenzii online de pe bb-shop.ro si prin id-ul comenzii.

Premiul va fi trimis castigatorilor prin curierat, dupa validarea acestora de catre Organizator.


6.2. Câștigătorul trebuie să confirme acceptarea premiului printr-un email trimis catre clienti@bb-shop.ro în maxim 2 zile lucratoare de la data emailului de anuntare. De asemenea, el trebuie sa furnizeze Organizatorului numele si o adresa corecta pentru livrarea premiului. In caz contrar, el nu va fi validat.

6.3. În cazul în care unul dintre câștigători nu este validat, Organizatorul va aloca premiul castigatorului de rezerva.

6.4. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția unei rezerve.

6.5. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul site-ului bb-shop.ro.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind date false.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intră în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat rezervei din listă.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participant care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

10.3. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

10.4. Numele castigatorilor final validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate in cadrul site-ului bb-shop.ro in cadrul paginii dedicate regulamentului de concurs timp de 10 zile lucratoare de la finalizarea Concursului.

10.5. Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

 • - dreptul de a fi informat;
 • - dreptul de acces la date;
 • - dreptul de a rectifica datele;
 • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
 • - dreptul de interventie asupra datelor;
 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • - dreptul de a fi uitat;
 • - dreptul de a se adresa justitiei.

10.6. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bb-shop.ro

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit în secțiunea ‘Info utile’, pe site-ul bb-shop.ro.