Easter SALE - DiscOUnturi de pana la -35%

Regulament concurs
Info Center

REGULAMENT CONCURS FOSSIL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54, nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail: office@bbcollection.ro; web: www.bb-shop.ro (denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul").

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") in cadrul site-ului bb-shop.ro.
Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii si poate fi accesat in sectiunea "Info utile" din cadrul site-ului bb-shop.ro

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 5 - 30 aprilie 2021, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator site-ului mai sus mentionat, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei B&B Collection, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului acceptarea premiului si alte detalii privind adresa de livrare printr-un mesaj privat catre adresa de email clienti@bb-shop.ro.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, in cadrul site-ului bb-shop.ro.

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa sau confirmari si garantii false. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care s-a inscris utilizand date, confirmari si/sau garantii false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa, fara a plati nicio taxa, achizitionand prin intermediul magazinului online bb-shop.ro, minim UN produs brand FOSSIL disponibil, din categoriile: genti, portofele sau suport de carduri, în perioada 5 – 30 Aprilie 2021.
Pentru a fi inscrisi in concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit in sectiunea "Info utile", pe site-ul bb-shop.ro.

 2. Sa intruneasca cerintele de concurs:

  1. Participantii trebuie sa achizitioneze printr-o comanda online inregistrata si *confirmata pe bb-shop.ro, orice produs brand FOSSIL disponibil, din categoriile genti, portofele sau suport de carduri, in perioada 5 – 30 Aprilie 2021.
   *Confirmarea unei comenzi se face automat la momentul inregistrarii comenzii in cazul in care aceasta cuprinde doar produse de tip "In stoc". In cazul in care aceasta cuprinde cel putin un produs de tip "In stoc in magazine", dupa verificarea disponibilitatii produsului, comanda va fi confirmata/infirmata in termen de maxim 72h lucratoare de la data inregistrarii comenzii.
  2. In concurs sunt inscrise automat toate comenzile livrate catre Utilizator (livrarea unei comenzi implica obligatia de plata a comenzii).
  3. O comanda inregistrata si confirmata si nelivrata din motive ce tin de Utilizator sau pentru care disponibilitatea produsului comandat a fost infirmata de Vanzator (pentru produsele cu disponibilitate de tip "In stoc in magazine") va fi automat eliminata din concurs.
  4. In cazul in care un produs achizitionat este returnat, comanda din care face parte este automat eliminata din concurs, iar in cazul in care Utilizatorul se afla deja in posesia premiului, acesta trebuie sa returneze produsul achizitionat insotit de produsul primit ca premiu , ambele produse avand obligatia sa respecte termenii si conditiile din cadrul sectiunii "Returnare produse", accesibila aici: https://www.bb-shop.ro/returnare_produs.html.

Perioada in care Utilizatorii pot plasa comenzi pe bb-shop.ro in vederea participarii la concurs in conditiile de mai sus este 5 – 30 Aprilie 2021.

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Fiecare participant care respecta cerintele de concurs poate castiga premiul oferit de B&B SHOP.
Premiul concursului consta intr-o borseta Fossil Brenna, cod furnizor SLG1317001, avand valoarea neta de 600 lei.


Castigatorul va fi ales prin site-ul random.org.

Doar participantii care respecta cerintele de concurs vor fi considerati eligibili.


Comenzile castigatoare vor fi alese in data de 10 Mai 2021

Castigatorul aferent va fi anuntat, printr-un email trimis catre adresa de email folosita in cadrul comenzii inregistrare pe bb-shop.ro.

Castigatorul va fi identificat prin nume si adresa de email utilizate in cadrul comenzii online de pe bb-shop.ro si prin id-ul comenzii.

Premiul va fi trimis castigatorului prin curierat, dupa validarea acestuia de catre Organizator.


6.2. Castigatorul trebuie sa confirme acceptarea premiului printr-un email trimis catre clienti@bb-shop.ro in maxim 2 zile lucratoare de la data emailului de anuntare. De asemenea, el trebuie sa furnizeze Organizatorului numele si o adresa corecta pentru livrarea premiului. In caz contrar, el nu va fi validat.

6.3. Se vor extrage 3 rezerve. In cazul in care castigatorul nu este validat, Organizatorul va trece la validarea rezervelor, in ordinea extragerii lor, pentru a aloca premiul acordat in cadrul acestui Concurs.

6.4. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia unei rezerve.

6.5. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile.

7.2. Orice anulare prematura a alegerii castigatorului nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul site-ului bb-shop.ro.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind date false.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat rezervei din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participant care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

10.3. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

10.4. Numele castigatorului final validat (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate in cadrul site-ului bb-shop.ro in cadrul paginii dedicate regulamentului de concurs timp de 10 zile lucratoare de la finalizarea procesului de validare, asa cum este el descris in Sectiunea 6.

10.5. Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

 • - dreptul de a fi informat;
 • - dreptul de acces la date;
 • - dreptul de a rectifica datele;
 • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
 • - dreptul de interventie asupra datelor;
 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • - dreptul de a fi uitat;
 • - dreptul de a se adresa justitiei.

10.6. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bb-shop.ro.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit in sectiunea "Info utile", pe site-ul bb-shop.ro.